1.
KAMIŃSKA, Aneta. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Multidisciplinary academic conference on education, teaching and e-learning, Prague, 16–17.10.2014. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 3 czerwiec 2015, T. 17, s. 267–268. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/5973.