1.
CIEŚLAK, Stanisław. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the early modern world, Gdańsk, 8–9.10.2014. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 3 czerwiec 2015, T. 17, s. 263–265. [udostępniono 31.5.2024]. DOI 10.12775/5972.