1.
SURMA, Barbara. Oblicze polskiej szkoły przez pryzmat nauczycielskiej wiedzy o dzieciach i procesie nauczania i uczenia się. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 3 czerwiec 2015, T. 17, s. 249–251. [udostępniono 2.6.2023]. DOI 10.12775/5969.