1.
BANACH, Czesław. Edukacja Europejska i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 3 czerwiec 2015, T. 17, s. 147–160. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2014.008.