1.
KRASUCKA, Agata. Szczęście człowieka jako problem filozoficzno-psychologiczny na przestrzeni dziejów. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 3 czerwiec 2015, T. 17, s. 133–146. [udostępniono 27.2.2024]. DOI 10.12775/SPI.2014.007.