1.
KUBIK, Władysław. Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 3 czerwiec 2015, T. 17, s. 15–34. [udostępniono 28.11.2023]. DOI 10.12775/SPI.2014.001.