1.
MAREK, Zbigniew Jan, WALULIK, Anna & KAMIŃSKA, Aneta Monika. Wprowadzenie. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 18 grudzień 2023, T. 26, nr 4, s. 9–12. [udostępniono 16.4.2024].