1.
DRAUS, Jan. Związki Jana Hulewicza ze Stanisławem Kotem. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 28 czerwiec 2022, T. 25, nr 2, s. 19–37. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/SPI.2022.2.001.