1.
SZULAKIEWICZ, Władysława & TOPIJ-STEMPIŃSKA, Beata. Wprowadzenie. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 6 sierpień 2021, T. 24, nr 2, s. 9–11. [udostępniono 9.6.2023]. DOI 10.12775/34948.