1.
KOWALEWSKA, Dorota Anna. Nauczyciel według św. Augustyna. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 19 listopad 2021, T. 24, nr 3, s. 35–52. [udostępniono 8.12.2023]. DOI 10.12775/SPI.2021.3.002.