1.
STĘPKOWSKI, Dariusz. Wychowanie religijne versus pseudowychowanie religijne. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 19 listopad 2021, T. 24, nr 3, s. 199–202. [udostępniono 3.2.2023].