1.
SZULAKIEWICZ, Władysława. Człowiek uniwersytetu – przyczynek do biografii naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin). Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 3 sierpień 2021, T. 24, nr 2, s. 107–130. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/SPI.2021.2.006.