1.
WRÓBLEWSKA, Halina Monika. Podmiotowość i Twórczość. : Przestrzenie rozwoju duchowego w świetle poetyckiej myśli Karola Wojtyły. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 5 maj 2021, T. 24, nr 1, s. 101–117. [udostępniono 8.12.2023]. DOI 10.12775/SPI.2021.1.005.