1.
MIELICKA-PAWŁOWSKA, Halina. Wychowanie do duchowości jako problem społeczeństwa ponowoczesnego. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 5 maj 2021, T. 24, nr 1, s. 21–44. [udostępniono 11.12.2023]. DOI 10.12775/SPI.2021.1.001.