1.
JEMIOŁ, Maciej. Gry wideo jako narzędzie rozwijania i nauczania duchowości chrześcijańskiej. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 5 maj 2021, T. 24, nr 1, s. 135–152. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/SPI.2021.1.007.