1.
MIĄSO, Janusz Stanisław. W poszukiwaniu pasji i tożsamości współczesnego naukowca. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 5 maj 2021, T. 24, nr 1, s. 178–184. [udostępniono 15.6.2024]. DOI 10.12775/30427.