1.
KRÓLIKOWSKA, Anna. Dziedzictwo kulturowe jezuickiego kolegium w Krożach. Biblioteka. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 31 grudzień 2019, T. 22, nr 4, s. 165–169. [udostępniono 22.1.2022]. DOI 10.12775/28910.