1.
BIEŚ, Andrzej Paweł & TOPIJ-STEMPIŃSKA, Beata Celina. Wprowadzenie. Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 7 styczeń 2020, T. 22, nr 4, s. 13–15. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/28565.