1.
RUMIŃSKA-SZALSKA, Aldona. Dialog międzypokoleniowy jako wartość na przykładzie autorskiego projektu „Aby Senior brzmiało dumnie!”. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 30 marzec 2020, T. 23, nr 1, s. 111–129. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2020.1.006.