1.
MARIANI, Andrea. Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 4 styczeń 2020, T. 22, nr 4, s. 19–48. [udostępniono 30.5.2023]. DOI 10.12775/SPI.2019.4.001.