1.
LEWOWICKI, Tadeusz. Edukacja między utopią a nieutopijnym światem. Garść refleksji w nawiązaniu do koncepcji trójjedni: rodzina – szkoła – instytucje społeczne. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 31 sierpień 2019, T. 22, nr 2, s. 19–34. [udostępniono 2.12.2022]. DOI 10.12775/SPI.2019.2.001.