1.
CHAŁAS, Krystyna. Integracja podmiotów edukacji w perspektywie aksjologicznej jako priorytetowe zadanie szkoły. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 13 czerwiec 2019, T. 22, nr 1, s. 19–36. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2019.1.001.