1.
KUSZTAL, Justyna Joanna. Metodologia badań w pedagogice resocjalizacyjnej. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 29 czerwiec 2019, T. 22, nr 2, s. 241–247. [udostępniono 25.3.2023]. DOI 10.12775/19994.