1.
WISZNIOWSKA, Katarzyna. Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność posłuszeństwo; Szczecin; 21 listopada 2018 roku. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 14 luty 2019, T. 21, nr 4, s. 189–193. [udostępniono 22.7.2024]. DOI 10.12775/19413.