1.
OPORA, Robert & BRESKA, Radosław. Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 7 czerwiec 2018, T. 21, nr 1, s. 199–218. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2018.1.009.