1.
MARI, Giuseppe. Katolickie wychowanie, wiara i autorytet. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 25 marzec 2018, T. 20, nr 5, s. 213–230. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/SPI.2017.5.009.