1.
DE TCHORZEWSKI, Andrzej Michał. Autorytet i jego struktura aksjologiczna. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 25 marzec 2018, T. 20, nr 5, s. 187–212. [udostępniono 8.6.2023]. DOI 10.12775/SPI.2017.5.008.