1.
MAJEWSKI, Józef. Ewangelia w Sieci. Słowo o katolickim autorytecie nauczania w Wikipedii. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 25 marzec 2018, T. 20, nr 5, s. 153–184. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/SPI.2017.5.007.