1.
JASNOS, Renata & SEREDYŃSKA, Anna. Między ujarzmiającym a wyzwalającym – o autorytecie Kościoła wychowującego z wierzącymi. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 25 marzec 2018, T. 20, nr 5, s. 133–152. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/SPI.2017.5.006.