1.
MROZEK, Andrzej. Prorocki autorytet Papieża Franciszka. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 25 marzec 2018, T. 20, nr 5, s. 33–49. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/SPI.2017.5.002.