1.
GAŁKOWSKI, Stanisław. Wolność jednostki wobec autorytetu Kościoła. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 25 marzec 2018, T. 20, nr 5, s. 21–32. [udostępniono 9.12.2021]. DOI 10.12775/SPI.2017.5.001.