1.
MÓŁKA, Miłosz. O problemie duchowości w pedagogice resocjalizacyjnej. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 7 czerwiec 2018, T. 21, nr 1, s. 63–84. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2018.1.003.