1.
WARCHOŁA, Marcin. Aktywność turystyczna podkarpackiej młodzieży jako źródło wspomagania jej rozwoju osobowego. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 30 czerwiec 2017, T. 20, nr 2, s. 199–223. [udostępniono 30.5.2023]. DOI 10.12775/SPI.2017.2.010.