1.
DE TCHORZEWSKI, Andrzej Michał. Imperatyw pedagogiczny jako element strategii wychowawczej. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 30 czerwiec 2017, T. 20, nr 2, s. 61–84. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/SPI.2017.2.002.