1.
TOPIJ-STEMPIŃSKA, Beata. Źródła do działalności edukacyjnej konwiktu szlacheckiego w Tarnopolu. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 23 grudzień 2016, T. 19, nr 3, s. 227–241. [udostępniono 5.6.2023]. DOI 10.12775/SPI.2016.3.011.