1.
GRZEBIEŃ, Ludwik. Początki instytucjonalnej „Opieki” nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 23 grudzień 2016, T. 19, nr 3, s. 163–180. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/SPI.2016.3.008.