1.
DANOWSKA, Ewa. Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum w Krzemieńcu (1805–1831). Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 23 grudzień 2016, T. 19, nr 3, s. 79–98. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2016.3.004.