1.
SZMYT, Andrzej. Wpływ idei Komisji Edukacji Narodowej na organizację szkolnictwa w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 23 grudzień 2016, T. 19, nr 3, s. 55–78. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/SPI.2016.3.003.