1.
BIEŚ, Andrzej Paweł. Jezuickie instytucje edukacyjne w Orszy 1773–1820. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 23 grudzień 2016, T. 19, nr 3, s. 15–34. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/SPI.2016.3.001.