1.
SZULAKIEWICZ, Władysława. Introduction. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 23 grudzień 2016, T. 19, nr 3, s. 11–12. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/11671.