1.
KRÓLIKOWSKA, Anna. Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy w Sprawozdaniach. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 4 listopad 2016, T. 19, nr 2, s. 105–121. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2016.2.005.