1.
DORMUS, Katarzyna. Krakowskie gimnazja żeńskie przełomu XIX i XX wieku. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 4 listopad 2016, T. 19, nr 2, s. 87–103. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/SPI.2016.2.004.