1.
WARCHOŁA, Marcin. Wpływ uprawiania turystyki na kształtowanie hierarchii wartości i aspiracji życiowych podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 14 lipiec 2016, T. 19, nr 1, s. 197–219. [udostępniono 6.12.2023]. DOI 10.12775/SPI.2016.1.010.