1.
KAŹMIERCZAK, Paweł. Dietrich von Hildebrand: Konteksty pedagogiczne kategorii wartości i cnoty. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 14 lipiec 2016, T. 19, nr 1, s. 93–106. [udostępniono 5.6.2023]. DOI 10.12775/SPI.2016.1.005.