1.
MARI, Giuseppe. Autorytet edukacji a wyzwanie wolności: od czasów starożytnych do Summerhill. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 14 lipiec 2016, T. 19, nr 1, s. 57–70. [udostępniono 22.1.2022]. DOI 10.12775/SPI.2016.1.003.