1.
NOWAK, Marian. Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania. Studia Paedagogica Ignatiana [online]. 14 lipiec 2016, T. 19, nr 1, s. 19–38. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/SPI.2016.1.001.