Savage, R. „Osąd, Wyobraźnia I Bildung”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 18, kwiecień 2016, s. 25-40, doi:10.12775/SPI.2015.001.