Kamińska, A. „Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji: Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-Learning, Prague, 16–17.10.2014”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 17, czerwiec 2015, s. 267-8, doi:10.12775/5973.