Cieślak, S. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World, Gdańsk, 8–9.10.2014”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 17, czerwiec 2015, s. 263-5, doi:10.12775/5972.