Surma, B. „Oblicze Polskiej szkoły Przez Pryzmat Nauczycielskiej Wiedzy O Dzieciach I Procesie Nauczania I Uczenia Się”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 17, czerwiec 2015, s. 249-51, doi:10.12775/5969.